Books

Bí Mật Giúp Trẻ Thích Học Piano

Cuốn sách hướng dẫn dành cho Phụ huynh Piano đầu tiên tại Việt Nam!

Sau nhiều tháng ấp ủ, viết, và biên tập, “Bí mật giúp trẻ thích học Piano” cũng đã được hoàn thành. Sách là tập hợp những kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm cô Hải Châu và Nguyễn Ngân. Sách sẽ được phát hành tại các chuỗi nhà sách Fahasa và các trang thương mại điện tử trên toàn quốc vào ngày 28.06.2023.

error: Content is protected !!