Tip #3: Dạy trẻ đọc nốt bằng những viên sỏi.

Đọc và hiểu nốt nhạc luôn là yếu tố cần thiết cho việc tập chơi một tác phẩm, tuy nhiên những đứa trẻ của chúng ta luôn gặp khó khăn khi đọc nốt trên khóa Fa hoặc nốt ở những vị trí ít gặp.  Có lần nọ, khi nhận một học sinh khoảng chín tuổi đã học Piano được một năm, lúc mở cuốn giáo trình Methode Rose ra xem con học đến đâu rồi, tôi tá hỏa khi nhìn thấy các chữ số được viết chằng chịt trong sách, hỏi thử một nốt xem thế nào thì y như rằng con đọc ngay chữ số được ghi trên nốt nhạc đó và đoán đại với tôi.  

Bằng cách sử dụng các viên sỏi để dạy học sinh đọc nốt, tôi nhận thấy trẻ có thể dần quen với việc đếm thứ tự các nốt nhạc một cách rất khoa học và thực sự hiệu quả.  

Những vật liệu cần có: 

–  Sỏi màu thủy tinh (có ở những cửa hàng bán cá, khoảng 15k => 25k/1 bịch 30 viên)

– 1 Giấy trắng khổ A4 

– 2 Bút highlighter 

Cách trình bày: 

– Vẽ 5 dòng kẻ nhạc với khóa Sol hoặc khóa Fa hoặc có thể sử dụng cả hai khóa một lần bằng bút highlighter trên giấy trắng A4.

– Tô dòng kẻ có nốt của khóa Sol hoặc khóa Fa bằng một bút highlighter khác màu.  

Cách làm*:

– GV viết các chữ cái dưới dòng kẻ nhạc có khóa nhạc và yêu cầu học sinh dùng những viên sỏi đặt vào vị trí phù hợp với nốt nhạc đã được cho.

– GV có thể làm cách ngược lại để trẻ có thể tư duy đa chiều và linh hoạt hơn. 

* Trước khi tham gia hoạt động này, trẻ đã được dạy về thứ tự các nốt nhạc DO RE MI FA SOL LA SI một cách nhuần nhuyễn.  GV cũng nên nói về cách nốt nhạc sẽ di chuyển lên xuống như thế nào trên dòng kẻ (dòng kẻ – khe – dòng kẻ – khe….) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!