Freebies – Sheet cảm âm tiết tấu | HOT CROSS BUNS|

        Trong giảng dạy Piano, một trong các kỹ năng tôi chú trọng phát triển cho trẻ thời kỳ ban đầu đó là LẮNG NGHE.  Vì tôi tin rằng, khả năng chơi đàn của trẻ sẽ được nâng cao nếu như trẻ có thể NGHE và NHẬN BIẾT tốt.  Giáo viên hoặc phụ huynh mong muốn phát triển kỹ năng này cho trẻ, nên bắt đầu từ độ tuổi Mẫu giáo, 4 đến 6 tuổi, đây là thời điểm cực kỳ hoàn hảo. 

Dưới đây là worksheet cảm âm tiết tấu theo bài Hot Cross Buns dành cho trẻ độ tuổi 4, 5, 6 hoặc 7, 8 tuổi trình độ Căn bản. 

Nhấn vào đây hoặc vào hình bên dưới để download sheet 

Nhấn vào đây để download sheet tiết tấu và hướng dẫn sử dụng 

Chúc mọi người những giờ học thật vui! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!