[Freebies] – Worksheet luyện cảm âm tiết tấu với HOT CROSS BUNS

        Trong giảng dạy Piano, một trong các kỹ năng mình rất chú trong đó là kỹ năng nghe.  Vì mình tin rằng, khả năng chơi đàn của các bạn nhỏ sẽ phát triển nhiều hơn khi các bạn nhỏ được nghe và được viết lại.

Mình luôn tìm cách luyện tập cho các bạn nhỏ để phát triển kỹ năng nghe từ khi các bạn ấy chỉ 4, 5 tuổi.  Vì độ tuổi này là thời điểm cực kỳ hoàn hảo để phát triển kỹ năng này.

Gửi mọi người sheet luyện cảm âm tiết tấu theo bài hát HOT CROSS BUNS dành cho độ tuổi 4, 5 tuổi.

Chúc mọi người có một tiết học thật vui 🙂

Mục tiêu chính:

Luyện tập khả năng nghe và nhận biết nốt đen, trắng, tròn

Lick vào đây để xem file pdf

Sheet luyện cảm âm tiết tấu – HOT CROSS BUNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *