Freebies – Thẻ tiết tấu nốt đen và móc đơn

Chơi đúng tiết tấu là một kỹ năng cần được rèn luyện từ sớm. Với các tấm thẻ tiết tấu nốt đen và nốt móc đơn này, giáo viên/phụ huynh có thể giúp trẻ rèn luyện kỹ năng chơi đúng tiết tấu một nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Xem video để biết thêm các cách sử dụng nhé!

Nhấn vào đây hoặc vào nhấn vào hình bên dưới để tải file thẻ tiết tấu nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *