[Freebies] – Thẻ ôn trường độ nốt với đất sét

Oh là la.  Tôi rất thích dạy Piano cho trẻ mẫu giáo với đất sét, trong đó, khi dạy về trường độ nốt nhạc, sử dụng đất sét là một cách rất đơn giản mà phụ huynh hoặc giáo viên có thể sử dụng.  

Dưới đây là 3 tấm thẻ dùng để ôn trường độ 3 nốt tròn, trắng, đen với đất sét.  Trên mỗi tấm thẻ có 4 ô vuông, trẻ nặn các viên đất sét tương ứng với trường độ của các nốt nhạc và đặt vào các ô vuông.  

Nhấn vào đây hoặc vào hình bên dưới để tải file 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!