FREE SHEET CẢM ÂM – Are you sleeping, Brother John?

Là lá la,

Sheet cảm âm Are you sleeping Brother John này là một công cụ dạy nghe trường độ rất đắc lực dành cho các bạn giáo viên mong muốn dạy kỹ năng nghe từ sớm cho học viên 4 đến 6 tuổi.

Để download file pdf, lick vào đây hoặc vào hình bên dưới cả nhà nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!