Freebies – Bài luyện ngón Tàu Lượn Gam Rải

Gam rải là một trong các bài tập tôi thấy thích thú nhất.

Vì thế, để giúp các học viên có những bài tập arppegio đầy tính nhạc, tôi đã viết ra một bài tập gam rải dựa trên Giọng Thứ Hoà Âm vời đơn giản song cũng áp dụng khá nhiều các kỹ thuật ngón để giúp học viên có thể luyện tập và ứng dụng được trong các bài tập solo.

Click vào các link bên dưới để tải file pdf nhé!

Gam Rải La Thứ Hoà Âm

Gam Rải Rê Thứ Hoà Âm

Gam Rải Mi Thứ Hoà Âm

Bạn sẽ sử dụng bài luyện ngón này cho lứa tuổi nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!