BỘ GIÁO TRÌNH MINI VUI ĐÓN NOEL CHO TRẺ MẦM NON 4 ~ 6 TUỔI | HỌC PIANO VUI

Bộ giáo trình mini học cao độ dành cho lứa tuổi mầm non, từ 4 đến 6 tuổi được thiết kế theo chủ đề câu chuyện Chúa Giáng Sinh.

  • Bộ giáo trình gồm có:
  • 5 trang bài học 
  • 2 trang thẻ tiết tấu câu nhạc 
  • 1 trang thẻ 7 ký hiệu nốt 
  • 1 trang phím đàn 4 quãng 8 
  • 2 trang hướng dẫn cách dạy 
  • 1 trang quy định chung 

Tôi muốn đặt mua giáo trình ngay

Nhấn vào hình để xem hình mẫu

Tôi muốn đặt mua giáo trình ngay!

One Reply to “BỘ GIÁO TRÌNH MINI VUI ĐÓN NOEL CHO TRẺ MẦM NON 4 ~ 6 TUỔI | HỌC PIANO VUI”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!