Online Workshop: Dạy cao độ cho trẻ mầm non – Video dành cho giáo viên Piano

Bắt đầu dạy đọc nốt cho trẻ mầm non như thế nào? Những yếu tố góp phần ảnh hưởng đến quá trình dạy đọc nốt cho trẻ mầm non được phát triển tốt và hiệu quả? Tất cả được chia sẻ bởi cô Nguyễn Ngân trong video dưới đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!