GIÚP BÉ KHÁM PHÁ PHÍM ĐÀN VỚI HOẠT ĐỘNG SÓC NHẢY – Video Dành Cho Phụ Huynh

Với câu hỏi, “vì sao khi lên đàn trẻ chỉ thích bấm lung tung mà không tập trung nghe theo sự hướng dẫn?”, cô Nguyễn Ngân đã chia sẻ một hoạt động để giúp trẻ học và khám phá nhiều hơn phù hợp với độ tuổi mầm non từ 4 đến 6 tuổi.

Tài liệu được nhắc đến trong video:

Giáo trình mini Chú Sóc Con

Tôi là phụ huynh và cũng muốn đặt câu hỏi về cách dạy Piano

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!