Video 5 phút giảng dạy: HỌC CHƠI TIẾT TẤU VỚI THẺ LEGO

Hi xin chào mọi người 🙂

Tiết tấu là một trong những yếu tố âm nhạc đầu tiên mà học sinh cần được nắm vững khi chơi Nhạc. Để dạy tiết tấu một cách hiệu quả, giáo viên cần thiết kế các hoạt động phong phú và trò chơi đa dạng để giúp học sinh nắm bắt tốt hơn trong quá trình học tập.

Video dưới đây chia sẻ về cách dạy tiết tấu cho trẻ em bằng những cách sáng tạo và mới lạ.

Tham khảo bộ thẻ tiết tấu Lego tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!