Thẻ Tiết Tấu Lego | Học Piano Vui

Dạy tiết tấu bằng thẻ tiết tấu Lego giúp trẻ học tiết tấu nốt trắng, đen và cặp móc đơn vui hơn, sáng tạo hơn.

Xem thêm video về cách giảng dạy tại đây

One Reply to “Thẻ Tiết Tấu Lego | Học Piano Vui”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!