CHỨNG CHỈ ABRSM | RICHARD LOO | TEACH FOR GROWTH

Cùng với chuyên gia Richard Loo, các thông tin về dạy và học thi chứng chỉ ABRSM đã được chia sẻ đầy đủ và chi tiết. Qua đó, thầy cũng bày tỏ những mong muốn và nguyện vọng với giáo viên Việt Nam về định hướng cho tương lai.

Tìm hiểu thêm về trung tâm Armuli tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!