Dạy cảm thụ âm nhạc | Ms. Hà Thư | Teach For Growth

Cảm thụ âm nhạc là một chủ đề mới tại Việt Nam và rất được quan tâm. Cùng với chuyên gia về Cảm thụ âm nhạc, cô Hà Thư, mình đã được thiện một buổi phỏng vấn để được nghe cô chia sẻ và cùng trò chuyện thêm về chủ đề Cảm thu âm nhạc.

Biết thêm về cô Hà Thư qua trung tâm Cre Music

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!