PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT PIANO TỐT TRONG GIAI ĐOẠN ĐẦU | IRINA GORIN | TEACH FOR GROWTH

Nổi tiếng với giáo trình Tales of a Musical Journey, chuyên gia về giáo dục Piano, Irina Gorin đã có một buổi chia sẻ về cách dạy kỹ thuật cho trẻ ở những giai đoạn đầu tiên nhằm hướng trẻ việc xây dựng kỹ thuật lành mạnh về lâu dài. Một trong những buổi phỏng vấn ưa thích nhất của tôi.

Xem thêm về cô Irina Gorin và giáo trình của cô tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!