VIDEO 5 PHÚT GIẢNG DẠY: TIẾT TẤU TRÁI CÂY

Ôn tập về tiết tấu dấu lặng đen cho học sinh tiểu học với trò chơi/hoạt động tiết tấu trái cây. Xem cách thực hiện bên dưới:

Download file tiết tấu trái cây tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *