TCCG#2 – Nghệ thuật trẻ em trong âm nhạc | Khúc Thuỵ Du

Vì sao trẻ em Việt Nam ngày nay nghỉ học Piano nhiều đến thế ? 

Với buổi trò chuyện cùng anh Khúc Thuỵ Du, các vấn đề trong giảng dạy Piano những ngày gần đây đã được đem ra bàn luận với những góc nhìn khách quan nhất giữa hai thế hệ giáo viên.  Nổi bật nhất là định nghĩa về “nghệ thuật trẻ em” trong âm nhạc cần được hiểu như thế nào? Giáo viên nên làm gì để có thể bắt đầu thay đổi, hoàn thiện mình để có thể sẵn sàng, tự tin trong “nghệ thuật trẻ em”? Tất cả sẽ có trong buổi phóng vấn bên dưới đây.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!