9 TRÒ CHƠI TIẾT TẤU CHO TRẺ TIỂU HỌC | HỌC PIANO VUI

Học tiết tấu luôn có thể rất vui và rất thú vị. Với 9 trò chơi tiết tấu mẫu này, giáo viên và phụ huynh có thể cùng trẻ học tập và ôn luyện tiết tấu với qua những cách sáng tạo.

Các tài liệu được đề cập trong video:

  1. Thẻ tiết tấu lego vàng
  2. Thẻ tiết tấu 4/4
  3. Thẻ tiết tấu sóc con

Đặt mua các loại thẻ tiết tấu tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!