TTCCG #3 – Bạn đang ngồi chơi đàn đúng hay sai? | Helen Aun

Những gì bạn biết về tư thế ngồi chơi Piano sẽ thay đổi sau khi bạn xem buổi phỏng vấn này 🙂

1) Kênh Youtube của cô Helen
https://www.youtube.com/channel/UCzZJwCX9W1bECAYuTZ7BqJQ?view_as=subscriber

2) Link tải tư liệu về tư thế ngồi chơi Piano tại website của cô Helen
https://mailchi.mp/744702138d27/pianoposture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!