ỨNG DỤNG DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY ÂM NHẠC | VIDEO GIẢNG DẠY

Dạy học tích cực là một phương pháp giảng dạy để kích thích tinh thần tự học, tự khám phá kiến thức của người học. Vì vậy, vai trò của giáo viên là tổng kết, nhận xét và đưa ra những định nghĩa chính xác về kiến thức ở bước cuối cùng. Tuy nhiên, đối với bộ môn Âm Nhạc, đặc biệt là môn nhạc cụ Piano, người giáo viên sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để thực hiện khâu chuẩn bị cho các câu hỏi và tập trung vào phần nội dung mà họ muốn học sinh có thể thảo luận và khám phá. Có thể nói, đây là bước thử thách nhất và cũng thú vị nhất.

Xem buổi học ứng dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong tiết học Piano qua video bên dưới

Video được thu lại từ trong tiết học của lớp Piano Online – Học Piano Tại Seoul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!