FREEBIE – THỬ THÁCH 30 TIỂU PHẨM & CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH – HỌC PIANO VUI

June của mình đã hoàn thành xong thử thách 20 tiểu phẩm và con bé vừa tiến đến thử thách 30 tiểu phẩm. Wow, thật là một hành trình đáng ngưỡng mộ. Mình thực hiện phiếu này cho June và cũng share cho cả nhà.

Để download file thử thách 30 tiểu phẩm pdf, chỉ cần nhấn vào hình bên dưới nhé!

Để download FILE WORD chứng nhận hoàn thành thử thách 30 tiểu phẩm, nhấn vào hình bên dưới nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!