TRÒ CHƠI ÂM NHẠC 4: TIẾT TẤU BÍ ẨN

Học chơi đúng tiết tấu luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu trong giảng dạy Piano cho trẻ em lứa tuổi tiểu học. Để ôn luyện cho trẻ về kỹ năng chơi tiết tấu đúng nhịp, giáo viên cần tạo điều kiện cho trẻ được thực hiện những hoạt động vỗ tiết tấu trước khi ứng dụng trên đàn Piano.

Dưới đây là một trò chơi có thể được sử dụng trong luyện tập cho trẻ chơi và nhận biết các tiết tấu có cặp nốt móc đơn, nốt đen và lặng đen.

Download sheet tiết tấu tại đây nhé!

Download sheet tiết tấu tại đây nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!