Khoá Học Online Cho Giáo Viên: Kết Nối Cơ Thể Với Âm Nhạc

* Vì sao chúng tôi có khoá học này?

=> Với mong muốn hướng dẫn các giáo viên âm nhạc có thể tìm thấy con người nghệ thuật bên trong mình và nuôi dưỡng mảnh đất nghệ thuật ấy để phục vụ cho chính mình, cũng như cho việc giảng dạy âm nhạc, cô Nguyễn Ngân và giáo sư Yoojin Kim đã kết hợp với Trung tâm Nghệ thuật Thương Thương để phát triển khoá học đặc biệt này.

* Mục đích của khoá học này là gì? read more

error: Content is protected !!