“…tiếp thu nhanh và tiến bộ cũng rất nhanh!”

“…tiếp thu nhanh và tiến bộ cũng rất nhanh!”

Trước khi học online mình rất lo lắng không biết liệu học onl có thể follow được những gì cô giáo dạy hay không.  Nhưng đến khi học rồi thì mình thấy học online được học theo 1:1 nên có thể thấy rõ được cô giáo dạy hơn, được trao đổi kỹ càng những gì mình muốn nên tiếp thu nhanh và tiến bộ cũng rất nhanh nữa, hihi.

Chị Giáng Châu - tham gia lớp piano 1 kèm 1

Tôi Dạy Piano
5
2019-12-11T22:38:55+07:00

Chị Giáng Châu - tham gia lớp piano 1 kèm 1

Trước khi học online mình rất lo lắng không biết liệu học onl có thể follow được những gì cô giáo dạy hay không.  Nhưng đến khi học rồi thì mình thấy học online được học theo 1:1 nên có thể thấy rõ được cô giáo dạy hơn, được trao đổi kỹ càng những gì mình muốn nên tiếp thu nhanh và tiến bộ cũng rất nhanh nữa, hihi.
error: Content is protected !!