Dự Án Teach For Growth

I. Ban điều hành dự án

  • Nguyễn Lê Kim Ngân: phụ trách chuyên môn
  • Nguyễn Trọng Đăng Trình: phụ trách kỹ thuật

II. Quy định tham gia:

  1. Thành viên tham gia dự án đều phải gửi CV cho ban điều hành dự án, để phục vụ cho công tác tổ chức bao gồm: Lựa chọn chủ đề, phân phối người chia sẻ chủ đề, tổ chức lớp dạy. (bắt buộc)
  2. Trong quá trình tham gia dự án, các thành viên sẽ đóng góp, chia sẻ hoặc trình bày những phương pháp giảng dạy của mình, hoặc học hỏi được các tài liệu đã nhận được từ dự án. Thông qua 1 trong 3 hình thức dưới đây: Livestream chia sẻ; Bài viết dài 200 chữ; Video thu sẵn.

III. Quyền lợi tham gia:

  1. Nhận tài liệu về giảng dạy hàng tuần.
  2. Tư vấn kĩ năng giảng dạy qua các chương trình Workshop và giao lưu với chuyên gia Việt Nam và thế giới.
  3. Giới thiệu việc làm trong và sau khi tham gia dự án. (dựa trên mong muốn của thành viêbn
  4. Trao đổi giao lưu với mạng lưới giáo viên dạy Piano trong cộng đồng.
  5. Nhận chứng chỉ khi đã hoàn thành dự án.