“Khi Bông Bông khó khăn với nốt đen, nốt trắng; cô Nana đã có buổi livestream hướng dẫn mẹ cách học cùng con và các bài tập ở nhà cho con…”

“Khi Bông Bông khó khăn với nốt đen, nốt trắng; cô Nana đã có buổi livestream hướng dẫn mẹ cách học cùng con và các bài tập ở nhà cho con…”

Anh Gấu và cô Nana rất dễ thương, hay cười và duyên dáng. Giọng cô nhẹ nhàng và truyền cảm nữa nhé. -        Bông Bông hiếu động trong giờ học, con thi thoảng sẽ ra khỏi chỗ, chân tay hoạt động không ngừng nhưng cô Nana luôn mềm mỏng với con. Có lẽ vì thế mà con yêu quý cô Nana hơn. -        Khi Bông Bông khó khăn với nốt đen, nốt trắng; cô Nana đã có buổi livestream hướng dẫn mẹ cách học cùng con và các bài tập ở nhà cho con.  Buổi hướng dẫn rất kịp thời và diễn ra nhanh chóng, nên buổi học tiếp theo con đã có thể follow được ngay. -        Cô Nana còn tổ chức 1 buổi biểu diễn cho các học viên. Đây là điều mà mẹ thấy tuyệt vời, vì con có cơ hội để tự tin biểu diễn hơn cũng như làm quen, học hỏi từ các bạn nhỏ khác.  

Mẹ của Bông - 4 tuổi, tham gia khoá Piano Mẹ và Bé

Tôi Dạy Piano
4
2021-03-08T19:25:11+07:00

Mẹ của Bông - 4 tuổi, tham gia khoá Piano Mẹ và Bé

Anh Gấu và cô Nana rất dễ thương, hay cười và duyên dáng. Giọng cô nhẹ nhàng và truyền cảm nữa nhé. -        Bông Bông hiếu động trong giờ học, con thi thoảng sẽ ra khỏi chỗ, chân tay hoạt động không ngừng nhưng cô Nana luôn mềm mỏng với con. Có lẽ vì thế mà con yêu quý cô Nana hơn. -        Khi Bông Bông khó khăn với nốt đen, nốt trắng; cô Nana đã có buổi livestream hướng dẫn mẹ cách học cùng con và các bài tập ở nhà cho con.  Buổi hướng dẫn rất kịp thời và diễn ra nhanh chóng, nên buổi học tiếp theo con đã có thể follow được ngay. -        Cô Nana còn tổ chức 1 buổi biểu diễn cho các học viên. Đây là điều mà mẹ thấy tuyệt vời, vì con có cơ hội để tự tin biểu diễn hơn cũng như làm quen, học hỏi từ các bạn nhỏ khác.  
error: Content is protected !!