10 bước tập luyện Thị Tấu dễ dàng

Thị Tấu (sight – reading) là một phần thi có trong các chứng chỉ Âm nhạc quốc tế, trong đó nổi bật nhất là ABRSM. Thị Tấu được Wikipedia định nghĩa là: Người chơi nhạc đọc và chơi một bản nhạc chưa từng biết ngay trên nhạc cụ.

Để Thị Tấu được nhanh và chính xác đòi hỏi sự tập luyện thường xuyên của người học. Thời điểm ban đầu là khoảng thời gian khó khăn cho đa số người mới học kỹ năng này. Tuy vậy, khi tập luyện nghiêm túc lâu dài với một phương pháp khoa học, người học có thể nắm vững được kỹ năng này nhanh chóng và đạt được điểm cao trong các kỳ thi. read more

error: Content is protected !!