Online Workshop: Dạy Tiết Tấu Cách Sáng Tạo – Video dành cho giáo viên

Đây là video chia sẻ về những cách dạy tiết tấu cho trẻ cách mới lạ và sáng tạo được thực hiện bởi cô Nguyễn Ngân, một giáo viên hiện đang công tác và học tập tại Seoul, South Korea.

Ôn luyện và củng cố cho trẻ các khái niệm về tiết tấu là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo viên. Trong workshop này, cô Ngân chia sẻ về các trò chơi, hoạt động sáng tạo để giáo viên có thể sử dụng trong tiết học của mình, nâng cao thêm cảm nhận của học sinh về tiết tấu.

Download worksheet có trong video ở đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!