Bộ Bài Học Tiết Tấu Chú Sóc Con

Lứa tuổi: 4 đến 6 tuổi/lớp căn bản vỡ lòng

Giảng dạy tiết tấu thông qua bài thơ Chú Sóc Con với đầy đủ các bước. Bộ giáo trình mini không chỉ cung cấp các hoạt động cho học viên, giáo viên và phụ huynh còn có thể tìm thấy các công cụ giảng dạy, các trò chơi, phương pháp để hỗ trợ cho những tiết học về tiết tấu thú vị hơn. Thích hợp để sử dụng trong lớp nhóm cho các trường mẫu giáo, các trung tâm và cả lớp một kèm một tại nhà.

Bộ giáo trình mini bao gồm:

– 6 trang bài học
– 1 trang hình nốt
– 1 trang tiết tấu
– 2 trang hướng dẫn cách dạy – 1 trang quy định chung

Tôi muốn đặt mua bộ giáo trình

Nhấn vào hình để xem bản mẫu

Tôi muốn đặt mua bộ giáo trình

One Reply to “Bộ Bài Học Tiết Tấu Chú Sóc Con”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!