Triết lý cá nhân với vai trò là một người chơi nhạc và một giáo viên

1/ Tôi hiểu rằng mọi quan điểm cá nhân đều có tính nhất thời. Tôi sẽ sẵn sàng thay đổi quan điểm của mình về cách giảng dạy, cách tôi chơi nhạc, làm nhạc nếu như tôi cảm thấy mình cần thay đổi.

2/ Tôi mong muốn tạo ra một bầu không khí thoải mái cho những người xung quanh mình, đặc biệt trong việc giảng dạy và trong việc chơi nhạc với người khác. Nhưng không có nghĩa tôi sẽ dễ dãi trong việc chấp nhận những lỗi sai. Tôi sẽ chân thành thẳng thắng đóng góp ý kiến vì điều đó sẽ tạo nên một kết quả tốt đẹp.

3/ Với vai trò là nghệ sỹ, tôi muốn mình sẽ trau dồi tập luyện tốt nhất trong khả năng của mình. Nhưng với vai trò là giáo viên, tôi muốn học sinh sẽ được truyền cảm hứng để tập luyện chứ không phải bị bắt ép để tập luyện.

4/ Tôi sẽ thấu hiểu bản thân mình trong việc chơi nhạc cũng như thấu hiểu mỗi học sinh trong chặng đường âm nhạc của các bạn, để định hướng các bạn một cách phù hợp nhất.

5/ Tôi không muốn lặp lại chính mình trong sáng tạo nghệ thuật và càng không muốn lặp lại những bước giống nhau trong giảng dạy. Tôi sẽ tuân theo những nguyên tắc trụ cột nhưng biến hoá các chi tiết để làm mới chính mình.

6/ Tôi hiểu rằng, việc ngừng lại sự học tập sẽ giết chết cảm hứng sáng tạo và chơi nhạc của bản thân. Vì thế tôi sẽ không ngừng học hỏi thêm những cái mới cộng với việc ôn luyện nhào nặn lại những cái đã biết. Tôi sẽ phải đi đến cùng để tìm thấy cái tôi của mình trong âm nhạc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!